Untitled document
Autentificare    

INSCRIERE CLASA A V-A 2021_2022

COLEGIUL NATIONAL "AVRAM IANCU" CAMPENI
ANUNT

INSCRIEREA IN CLASA a V-a INTENSIV ENGLEZA, 25 de locuri
ANUL SCOLAR 2021-2022

se desfasoara in perioada
10 MAI – 11 IUNIE 2021
Documentele necesare inscrierii le gasiti pe site-ul unitatii in sectiunea Documente. Acte necesare:
- cerere tip de pe site-ul unitatii
- adeverinta medicala cu avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie (se vor aduce cand se incep cursurile)
- cartile de identitate/buletinele parintilor/sustinatorilor legali - copie (se vor atașa cererii si se vor trimite pe adresa de e-mail a scolii ai.cimpeni@isjalba.ro )
- certificatul de nastere al copilului - copie (se vor atasa cererii si se vor trimite pe adresa de e-mail a scolii ai.cimpeni@isjalba.ro )
Observatie: daca se depașeste numarul de locuri aprobat se va sustine examen de limba engleza, de catre toti elevii inscrisi conform unui calendar ce va fi anuntat ulterior.
Cererile se completeaza si se transmit pe adresa de e-mail a scolii: ai.cimpeni@isjalba.ro
DIRECTOR,
PROF. NARITA NATALIA MIHAELA

Postat in 2021-05-05

PLAN SCOLARIZARE 2021-2022

In sectiunea Documente se poate consulta planul de scolarizare pentru anul scolar 2021-2022.

Postat in 2021-04-08

PLATFORMA NATIONALA VACCINARE IMPOTRIVA COVID19

Platforma nationala de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19 este urmatoarea: Informatii utile Vaccinare anticovid 19

Postat in 2020-12-31

CONTESTATII CONCURS SECRETAR SEF

Contestatiile pentru proba scrisa a examenului de ocupare a postului de Secretar sef se pot depune la secretariatul Colegiului National "Avram Iancu" Cimpeni pana in data de 22.10.2020 ora 1600

Postat in 2020-10-21

REZULTATE CONCURS SECRETAR SEF

In sectiunea Documente s-au publicat punctajele obtinute de participantii la concursul de ocupare a postului de Secretar sef.

Postat in 2020-10-21

EVALUARE DOSARE CONCURS SECRETAR SEF

In urma evaluarii dosarelor depuse in vederea ocuparii postului de secretar sef, Comisia a declarat admise toate dosarele.
Proba scrisa va avea loc in data de 21.10.2020, ora 9 la sediul Colegiului National Avram Iancu Campeni.

Postat in 2020-10-13

ANUNT CONCURS OCUPARE POST SECRETAR SEF

Colegiul NaTional ”Avram Iancu” Campeni, jud. Alba organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual, vacant, de SECRETAR SEF, pe perioada nedeterminata.
Perioada de concurs, documentele ce trebuie atasate la dosar si toate informatiile necesare le gasiti in sectiunea Documente

Postat in 2020-09-22

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ASOCIAȚIA PĂRINȚILOR ȘI ELEVILOR DE LA COLEGIUL NAȚIONAL “AVRAM IANCU” CÎMPENI

Având în vedere prevederile art. 20.1 din Statutul asociației, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor Asociației Părinților și Elevilor de la Colegiul Național “Avram Iancu” Cîmpeni STR. OITUZ, NR. 3, CÎMPENI, JUD. ALBA CIF 29207471 pentru data de Luni, 28.09.2020, ora 16:00, la Clubul elevilor din cadrul Colegiului Național Avram Iancu Cîmpeni.
Adunarea Generală va avea următoarea ordine de zi:
1. Alegerea unui preşedinte de şedinţă;
2. Alegerea unui secretar de şedinţă;
3. Alegerea noului Consiliu Director al asociației – un preşedinte, doi vicepreşedinti, un secretar, un trezorier şi doi membri – pentru un mandat de doi ani (art. 25 din Statut);
4. Alegerea noului Cenzor al asociației pentru un mandat de doi ani (art. 25 din Statut);
5. Modificarea Statutului asociației:
5.1. Art. 17.1 din Statut “Drepturile membrilor activi […]” se modifică astfel “Drepturile membrilor activi și ale membrilor fondatori […]”
5.2. Art. 17.2 din Statut Obligațiile membrilor activi […]” se modifică astfel “Obligațiile membrilor activi și ale membrilor fondatori […]”
6. Diverse.
Notă:
În cadrul Adunării Generale membrii își vor exercita dreptul de vot doar personal. Fiecare membru are dreptul la un vot.
Votul se va exprima nominal şi deschis cu excepţia alegerii sau revocării membrilor Consiliului Director, a alegerii sau revocării Cenzorului, sau ori de câte ori Adunarea Generală hotărăşte ad-hoc ca o anumită chestiune supusă dezbaterii să fie supusă unui vot, după-caz, deschis sau secret.
Conform prevederilor art.20.2 cu aplicarea art. 20.1 alin. (3) teza finală din Statut: în cazul în care la data de 28.09.2020 ora 16:00 nu se va întruni cvorumul de participare legal (50% + 1 din totalul membrilor cu drept de vot), Adunarea Generală este reconvocată de drept la data de 05.10.2020 ora 16:00 la Clubul elevilor din cadrul Colegiului Național Avram Iancu Cîmpeni, cu aceeași ordine de zi, în cadrul acesteia din urmă se vor adopta hotărâri cu majoritatea de voturi a celor prezenţi, indiferent care este numărul celor prezenți.
Tabelul cu semnături pentru convocarea Adunării Generale Extraordinare, conform prev. art. 20.1 din Statutul asociației, face parte integrantă din prezenta.
Semnează Consiliul Director conform tabelului anexat.

Postat in 2020-09-19

ACTE DOSAR INSCRIERE CLASA A IX-A

  1. Cerere tip inscriere care se va completa la unitatea scolara unde este repartizat elevul, in momentul inscrierii acestuia.
  2. Adeverinta eliberata de şcoala de la care provine cu notele şi media generala obţinute la evaluarea naţionala din clasa a VIII-a (nota limba si lit. romana; matematica ; media Ev. Naț. ; media claselor V-VIII)
  3. Carte de identitate elev/eleva - copie xerox si original
  4. Certificat de nastere elev/eleva- copie xerox si original
  5. Foaie matricola clasele V-VIII
  6. Fisa medicala
  7. Dosar plic

Postat in 2020-07-12

PLATFORMA NATIONALA VACCINARE IMPOTRIVA COVID-19.

Platforma nationala de informare cu privire la vaccinarea impotriva COVID-19 este urmatoarea: Informatii utile vaccinare anticovid - 19

Postat in 2020-02-28

»1«|2|3|4|5|6|7|
Copyrights © Marc Paul si Potinteu Crinela. Coordonatori: prof. Berindeie Virgil si prof. Berindeie Elena